Sunday Silence
11.11.2007
Sunday Silence

PAYAPAIN ANG LIGALIG NG MAGHAPON

Hayaang salaminin ng banayad na hampas ng alon
ang papalamig na ningas ng araw;
ang tilamsik nito ay hahagod, bibigkis
sa magkadikit nating balikat.

Dakila ang payapang pagtindig.
Bughaw ang kulay ng pansamantalang pananahimik.

Silang mga namanhid, hindi nakinig
ay mabibingi sa kawalang-tinig;
at magbubunga, babangon kinabukasan
ang ningning ng sinag na naging hiyaw.

-Axel Pinpin*


CALM THE DISTURBANCE OF OUR DAYS


Let the mild waves mirror
the cooling flares of the sun;
the spatters will caress and bind
our level shoulders.

Our quiet stance is noble.
Our momentary silence is blue.

Those who are numb, those who don’t listen
will be deafened by our silence;
and this will bear fruit,
the brilliance of this outcry
will rise tomorrow.

-Axel Pinpin (loosely translated to English by Gang Badoy)
photo credit: Jayvee Fernandez ©2007

11-11-07. 164 private citizens of the Philippines watched the sunset in silence. All wearing a shade of blue. No placards, no megaphones, no poetry, no songs.

Whatever it is you think we're protesting about, you're probably right.

Join us again for Sunday Silence II on December 16, 2007. Same place, same time. Rain or shine.

To join us on December 16, RSVP:  commentsrock@gmail.com