Saturday Night Shindig: A RockBakuna Event
Wack Wack, Mandaluyong, 09.09.2006

BigThink Productions set up a Saturday Night Shindig featuring the Bloomfields and the Spirit of '67. Thank you to all those who boogied and swayed the night away at the Wack Wack Country Clubhouse Pavilion. Part of the proceeds went to the training programs of Jesuit Communications and Rock Ed Philippines' ongoing vaccination project for public schools. Salamat sa BigThink group, sa mga banda, sa mga volunteers na tumulong, sa mga nagpunta, at kay George Boone na nag host impromptu na walang singil. Mabuhay kayo.

Text: Gang Badoy
Photo Credit: Leonardo Coll © 2006

Saturday Night Shindig Photo Gallery >>